Notification

Tạm ngừng việc mua bán và sử dụng trên toàn quốc đối với thuốc tiêm Levelamy (L-ornithin L-aspartat) 500mg/5ml SĐK: VD-17807-12 do thuốc có phản ứng ADR.

 

File đính kèm:11122014_cv_20958_qld_cl.rar