Information processing infringe

Tạm ngừng lưu hành một số lô sinh phẩm y tế do nghi ngờ nhiễm bệnh Creutzfeld-Jakob

Công văn số 13868/QLD-TT ngày 07/9/2017 của Cục Quản lý Dược về việc tạm ngừng lưu hành một số lô sinh phẩm y  tế do nghi ngờ nhiễm bệnh Creutzfeld-Jakob.

File đính kèm: 13868_QLD_TT.pdf