Information processing infringe

Ngừng tiếp nhận hồ sơ đăng ký thuốc, nguyên liệu làm thuốc

Ngày 07/9/2018, Cục Quản lý Dược ban hành các công văn về việc ngừng nhận hồ sơ đăng ký thuốc, nguyên liệu làm thuốc đối với các công ty sau: công văn số 17244/QLD-TTra về việc ngừng nhận hồ sơ cấp, gia hạn giấy đăng ký lưu hành thuốc, nguyên liệu làm thuốc đối với các thuốc, nguyên liệu làm thuốc do Công ty Zee Laboratories., India sản xuất, đứng tên đăng ký; công văn số 17245/QLD-TTra về việc ngừng tiếp nhận hồ sơ đề nghị cấp phép nhập khẩu thuốc, nguyên liệu làm thuốc, ngừng cấp phép nhập khẩu thuốc, nguyên liệu làm thuốc đối với Công ty TNHH Nutri-Pharma USA; công văn số 17246/QLD-TTra về việc ngừng nhận hồ sơ cấp, gia hạn giấy đăng ký lưu hành thuốc, nguyên liệu làm thuốc đối với các thuốc, nguyên liệu làm thuốc do Công ty TNHH Thai Nakorn Patana Việt Nam sản xuất, đứng tên đăng ký; công văn số 17247/QLD-TTra về việc ngừng nhận hồ sơ cấp, gia hạn giấy đăng ký lưu hành thuốc, nguyên liệu làm thuốc đối với các thuốc, nguyên liệu làm thuốc do Công ty Micro Labs Limited., India sản xuất, đứng tên đăng ký.

File đính kèm: CV_Ngừng tiếp nhận HS