Notification

Khuyến cáo liên quan đến các thuốc điều trị đái tháo đường type 2 nhóm ức chế chất đồng vận chuyển natri-glucose 2 (ức chế SGLT2) của các cơ quan quản lý dược trên thế giới

Khuyến cáo liên quan đến các thuốc điều trị đái tháo đường type 2 nhóm ức chế chất đồng vận chuyển natri-glucose 2 (ức chế SGLT2) của các cơ quan quản lý dược trên thế giới

File đính kèm:14122015_sglt2.pdf