Information processing infringe

Kết luận thanh tra về việc thực hiện quy định của pháp luật trong hoạt động kinh doanh thuốc tại tỉnh Ninh Bình

Kết luận số 5689/KL-QLD ngày 26/4/2017 của Cục Quản lý Dược về việc thực hiện quy định của pháp luật trong hoạt động kinh doanh thuốc tại tỉnh Ninh Bình theo Quyết định số 107/QĐ-QLD ngày 21/3/2017 của Cục trưởng Cục Quản lý Dược.

File đính kèm: 962017_5689_KL_QLD.pdf