Notification

Hoạt động thông tin quảng cáo thuốc Deep Relief của Công ty TNHH Rohto Mentholatum VN vi phạm quy định về hoạt động thông tin quảng cáo thuốc .

Ngày 05/02/2015 Cục Quản lý Dược đã có công văn số 2103/QLD-TT gửi Công ty TNHH Rohto Mentholatum VN thông báo về việc hoạt đông thông tin quảng cáo thuốc Deep Relief của Công ty TNHH Rohto Mentholatum VN đã vi phạm quy định của pháp luật về hoạt động thông tin quảng cáo thuốc.

File đính kèm:2522015_cv_2103_qld_tt.rar