Information processing infringe

Đình chỉ lưu hành thuốc chưa được phép lưu hành

Công văn số 6406/QLD-CL ngày 11/4/2018 của Cục Quản lý Dược gửi Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc đình chỉ lưu hành thuốc mang tên Nhức khớp tiêu bại hoàn có thông tin trên nhãn: SĐK: VD-93312-16, nơi sản xuất: CSĐND Đại An, 40 Trần Phú, Ba Đình, Hà Nội.