Notification

Đảm bảo cung ứng thuốc dịp Tết Nguyên đán Đinh Dậu 2017

Công văn số 76/QLD-KD ngày 06/01/2017  của Cục Quản lý Dược gửi Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Các bệnh viện trực thuộc Bộ; Tổng công ty dược Việt Nam - Công ty Cổ phần; Các đơn vị sản xuất, nhập khẩu thuốc về việc đảm bảo cung ứng thuốc dịp Tết Nguyên đán Đinh Dậu 2017

File đính kèm:1812017_76_qld_kd.pdf