Notification

Cung cấp thông tin liên quan đến tính an toàn của thuốc có chứa hoạt chất paracetamol dạng giải phóng biến đổi

Công văn số 5407/QLD-TT ngày 29/3/2018 của Cục Quản lý Dược gửi Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộcTrung ương; Các Bệnh viện, viện có giường bệnh trực thuộc Bộ Y tế về việc Cung cấp thông tin liên quan đến tính an toàn của thuốc có chứa hoạt chất paracetamol dạng giải phóng biến đổi

File đính kèm:642018_5407_qld_tt.pdf