Notification

Cung cấp thông tin liên quan đến tính an toàn của thuốc chứa Codein, thuốc có chứa Ibuprofen, Dexibuprofen

Công văn số 18905/QLD-TT ngày 06/10/2015 của Cục Quản lý Dược gửi Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Các bệnh viện, viện có giường bệnh trực thuộc Bộ Y tế về việc cung cấp thông tin liên quan đến tính an toàn của thuốc chứa Codein, thuốc có chứa Ibuprofen, Dexibuprofen

File đính kèm:12102015_18905_qld_cl.pdf