Notification

Cung cấp thông tin liên quan đến tính an toàn của thuốc chứa Ambroxol, Bromhexine, Hydroxyzine, Hydrochloroquine, Chloroquine, Topiramate.

Công văn số 8762/QLD-TT ngày 18/5/2015 của Cục Quản lý Dược gửi Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Các bệnh viện, viện có giường bệnh trực thuộc Bộ Y tế về việc cung cấp thông tin liên quan đến tính an toàn của thuốc chứa Ambroxol, Bromhexine, thuốc chứa Hydroxyzine, thuốc chứa Hydrochloroquine, Chloroquine, thuốc chứa Topiramate.

File đính kèm:2552015_cv_8762_qld_tt.rar