Notification

Công văn hướng dẫn triển khai dịch vụ công xác nhận nội dung quảng cáo thuốc mức độ 4

Công văn số 26687/QLD-TT ngày 30/12/2016 của Cục Quản lý Dược về việc hướng dẫn triển khai dịch vụ công xác nhận nội dung quảng cáo thuốc mức độ 4

File đính kèm:1812017_26687_qld_tt.pdf