Notification

Công văn hướng dẫn triển khai dịch vụ công tiếp nhận hồ sơ đăng ký thông tin mức độ 4

Công văn số 17804/QLD-TT ngày 12/9/2016 của Cục Quản lý Dược gửi các cơ sở đăng ký thông tin thuốc tại Việt Nam về việc hướng dẫn triển khai dịch vụ công tiếp nhận hồ sơ đăng ký thông tin mức độ 4

File đính kèm:2792016_17804_qld_tt.pdf