Local pharmaceutical work

Hướng dẫn kiểm tra công tác quản lý nhà nước về dược và mỹ phẩm năm 2017

Thực hiện Thông tư số 38/2010/TT-BYT ngày 07/9/2010 của Bộ Y tế hướng dẫn kiểm tra cuối năm việc thực hiện các quy định quản lý nhà nước về dược và mỹ phẩm, ngày 26/9/2017 Cục Quản lý Dược ban hành công văn số 15155/QLD-VP gửi Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc hướng dẫn kiểm tra công tác quản lý nhà nước về dược và mỹ phẩm năm 2017

File đính kèm:31102017_ctd_2017.rar