Warning and withdrawal

Đình chỉ lưu hành thuốc không đạt tiêu chuẩn chất lượng

Công văn số 17572/QLD-CL ngày 13/9/2018 của Cục Quản lý Dược về việc đình chỉ thuốc tiêm Koreamin SĐK: VN-14104-11. lô SX: 160378, NSX: 19/9/2016, HD: 18/9/2019 do CÔng ty Yuyu INC., Korea sản xuất, Công ty cổ phần dược phẩm Vĩnh Phúc nhập khẩu. Lý do: không đạt tiêu chuẩn chất lượng về chỉ tiêu định lượng Gingko Flavon Glycosid toàn phần và không tiến hành lấy mẫu bổ sung thuốc nêu trên để kiểm tra chất lượng.

File đính kèm: 17572_QLD_CL