Release of materials

Đình chỉ lưu hành thuốc không đạt tiêu chuẩn chất lượng (CV số 19362)

Ngày 11/10/2018 Cục Quản lý Dược có Công văn số 19362/QLD-CL về việc đình chỉ lưu hành Bột pha hỗn dịch uống Batimin 125 (cefdinir 125mg), SĐK: VD-25824-16, Số lô: 0417; NSX: 08/11/2017; HD: 08/11/2020 do Công ty cổ phần dược phẩm và sinh học y tế sản xuất.

Công văn số 19362/QLD-CL