Công văn chung

Công văn số 9996/QLD-CL về việc rút khỏi danh sách công ty nước ngoài có thuốc vi phạm chất lượng phải thực hiện lấy mẫu kiểm tra chất lượng (Công ty Industria Farmaceutica Nova Argentia S.P.A)

Công văn số 9996/QLD-CL ngày 24/8/2021 của Cục Quản lý Dược về việc rút khỏi danh sách công ty nước ngoài có thuốc vi phạm chất lượng phải thực hiện lấy mẫu kiểm tra chất lượng (Công ty Industria Farmaceutica Nova Argentia S.P.A)

File đính kèm