Công văn chung

Công văn số 7777/QLD-CL về việc tăng cường thanh tra, kiểm tra, giám sát chất lượng thuốc, phòng chống thuốc giả

Công văn số 7777/QLD-CL ngày 12/8/2022 của Cục Quản lý Dược về việc tăng cường thanh tra, kiểm tra, giám sát chất lượng thuốc, phòng chống thuốc giả

File đính kèm