Công văn chung

Công văn số 7496/QLD-CL về việc mẫu Tetracyclin 250mg nghi ngờ là giả

Công văn số 7496/QLD-CL ngày 01/7/2021 của Cục Quản lý Dược về việc mẫu Tetracyclin 250mg nghi ngờ là giả

File đính kèm