Công văn chung

Công văn số 6427/QLD-CL về việc mẫu Aquadetrim vitamin D3 nghi ngờ là giả

Công văn số 6427/QLD-CL ngày 03/6/2021 của Cục Quản lý Dược về việc mẫu Aquadetrim vitamin D3 nghi ngờ là giả

File đính kèm