Công văn chung

Công văn số 5606/QLD-CL về việc thuốc nghi ngờ nhập khẩu/lưu hành trái phép (Nexium 20mg và Nexium 40mg)

Công văn số 5606/QLD-CL ngày 24/6/2022 của Cục Quản lý Dược về việc thuốc nghi ngờ nhập khẩu/lưu hành trái phép (Nexium 20mg và Nexium 40mg)

File đính kèm