Công văn chung

Công văn số 2066/QLD-CL về việc thuốc giả Actemra 400 mg/20 mL

Công văn số 2066/QLD-CL ngày 25/3/2022 của Cục Quản lý Dược về việc thuốc giả Actemra 400 mg/20 mL

File đính kèm