Tin chỉ đạo - điều hành

Công văn số 17700/QLD-KD về việc báo cáo số liệu thống kê về tình hình sản xuất, XNK thuốc

Công văn số 17700/QLD-KD ngày 30/11/2020 của Cục Quản lý Dược về việc báo cáo số liệu thống kê về tình hình sản xuất, XNK thuốc

Công văn số 17700/QLD-KD

Mẫu báo cáo