CÔNG VĂN CHUNG

Công văn số 15339/QLD-GT về việc rà soát hồ sơ kê khai lại giá thuốc sản xuất trong nước bảo đảm bình ổn thị trường thuốc

Công văn số 15339/QLD-GT ngày 28/9/2020 của Cục Quản lý Dược về việc rà soát hồ sơ kê khai lại giá thuốc sản xuất trong nước bảo đảm bình ổn thị trường thuốc

File đính kèm

Bình chọn

Theo bạn, nội dung cung cấp trên Cổng thông tin điện tử Cục quản lý dược:

Xem kết quả

Đăng ký nhận bản tin