Công văn chung

Công văn số 13481/QLD-CL về việc mẫu Voltarén 75 mg nghi ngờ giả

Công văn số 13481/QLD-CL ngày 08/11/2021 của Cục Quản lý Dược về việc mẫu Voltarén 75 mg nghi ngờ giả

File đính kèm