Công văn chung

Công văn số 12054/QLD-CL về việc tham vấn quốc gia về sửa đổi MRA GMP

Công văn số 12054/QLD-CL ngày 05/10/2021 của Cục Quản lý Dược về việc tham vấn quốc gia về sửa đổi MRA GMP

Công văn số 12054/QLD-CL

Đề cương sửa đổi đối với Thoả thuận MRA GMP

Thoả thuận MRA GMP đã ký năm 2009