CÁC QUYẾT ĐỊNH CHUNG

Công bố thủ tục hành chính mới ban hành lĩnh vực dược mỹ phẩm thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Y tế tại Thông tư số 07/2018/TT-BYT ngày 12/4/2018

 

Quyết định số 3949/QĐ-BYT ngày 2/6/2018 của Bộ Y tế về việc Công bố thủ tục hành chính mới ban hành lĩnh vực dược mỹ phẩm thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Y tế tại Thông tư số 07/2018/TT-BYT ngày 12/4/2018

File đính kèm: QĐ_BYT_3949