Thông tin xử lý vi phạm

Xử phạt vi phạm hành chính về thuốc và mỹ phẩm

Cục Quản lý Dược ban hành các Quyết định xử phạt vi phạm hành chính về thuốc và mỹ phẩm đối với các công ty: Quyết định số 430/QĐ-XPHC ngày 05/8/2015 xử phạt vi phạm hành chính về thuốc đối với Công ty Nitin Life sciences Limited India - nhà cung cấp, đại diện cho Công ty Elegant Drugs Pvt, Ltd India nhà sản xuất; Quyết định số 431/QĐ-XPHC ngày 05/8/2015 xử phạt vi phạm hành chính về thuốc đối với Công ty Arbo Pharmaceuticals Limited India (Nhà cung cấp) đại diện cho Công ty Health care Formulaion Pvt., Ltd India (nhà sản xuất); Quyết định số 432/QĐ-XPHC ngày 06/8/2015 xử phạt vi phạm hành chính về mỹ phẩm đối với Công ty TNHH Một thành viên thương mại Saerom; Quyết định số 433/QĐ-XPHC xử phạt vi phạm hành chính về mỹ phẩm đối với Công ty TNHH thương mại sản xuất hương liệu Thanh Xuân

File đính kèm:1082015_qd_xphc.rar

Bình chọn

Theo bạn, nội dung cung cấp trên Cổng thông tin điện tử Cục quản lý dược:

Xem kết quả

Đăng ký nhận bản tin