Thông tin xử lý vi phạm

Xử phạt vi phạm hành chính về thuốc đối với Công ty xuất nhập khẩu y tế Delta (nhà nhập khẩu).

Quyết định số 213/QĐ-XPHC của Cục Quản lý Dược về việc xử phạt vi phạm hành chính về thuốc đối với Công ty xuất nhập khẩu y tế Delta (nhà nhập khẩu) (Đại diện cho nhà sản xuất Syncom Formulation (India) Ltd., India) do đã thực hiện hành vi vi phạm hành chính như sau: sản xuất, cung cấp thuốc Omeprazol capsules 20mg, SĐK: VN-11336-10, số lô OZ4007, NSX 06/10/2014, HD: 05/4/2017 không đạt yêu cầu chất lượng mức độ 3 theo quy định của pháp luật.

File đính kèm:2442015_qd_213_qld.rar