Thông tin xử lý vi phạm

Xử phạt vi phạm hành chính về thuốc đối với Công ty Flamingo Pharmaceuticals Limited.

 

File đính kèm:22122014_qd_694_xphc.rar