Thông tin xử lý vi phạm

Xử phạt vi phạm hành chính về mỹ phẩm đối với Công ty TNHH TM dịch vụ quốc tế TSK.

Quyết định 128/QĐ-XPHC ngày 16/3/2015 của Cục Quản lý Dược về việc xử phạt vi phạm hành chính về mỹ phẩm đối với Công ty TNHH TM dịch vụ quốc tế TSK do Công ty kinh doanh mỹ phẩm có công thức không đúng với hồ sơ công bố đã được phê duyệt và nhãn mỹ phẩm ghi tính năng, công dụng sai với bản chất vốn có của sản phẩm.

File đính kèm:2042015_qð_128_xphc.rar