Thông tin xử lý vi phạm

Xử lý thuốc prednisolon giả

Cục Quản lý Dược ban hành công văn số 5746/QLD-TTra ngày 31/3/2015 gửi Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc Xử lý thuốc prednisolon giả để đảm bảo an toàn cho người sử dụng.

File đính kèm:2042015_cv_5796_qld_ttra.rar