Thông tin xử lý vi phạm

Xử lý nguyên liệu và thuốc thành phẩm sản xuất từ nguyên liệu Omeprazole, Pantoprazole.

Công văn số 7457/QLD-CN ngày 24/4/2014 của Cục Quản lý Dược gửi Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Các cơ sở sản xuất, nhập khẩu, kinh doanh thuốc, nguyên liệu làm thuốc về việc xử lý nguyên liệu và thuốc thành phẩm sản xuất từ nguyên liệu Omeprazole, Pantoprazole

File đính kèm:752015_cv_7457_qld_cl.rar