Hồ sơ quảng cáo thuốc 2017

VPDD Mundipharma Pharmaceuticals Pte. Ltd

VPDD Mundipharma Pharmaceuticals Pte. Ltd

STT Tên thuốc Số đăng ký thuốc Số giấy xác nhận Loại hình thông tin, quảng cáo thuốc Ghi chú
1 Betadine Ointment 10% w/w VN-20577-17 0434/2017/XNTT/QLD Tài liệu thông tin thuốc File đính kèm