Hồ sơ quảng cáo thuốc 2017

VPDD Merck Export GmbH

VPDD Merck Export GmbH

STT Tên thuốc Số đăng ký thuốc Số giấy xác nhận Loại hình thông tin, quảng cáo thuốc Ghi chú
1 Sangobion VN-18562-14 0453/2017/XNQC/QLD Quảng cáo cho đối tượng công chúng File đính kèm 
2 Sangobion VN-18562-14 0454/2017/XNQC/QLD Quảng cáo cho đối tượng công chúng File đính kèm