Hồ sơ quảng cáo thuốc 2017

VPDD Mega Lifesciences Public Company Limited

VPDD Mega Lifesciences Public Company Limited

STT Tên thuốc Số đăng ký thuốc Số giấy xác nhận Loại hình thông tin, quảng cáo thuốc Ghi chú
1 Loacne VN2-353-15 0551/2017/XNTT/QLD Tài liệu thông tin thuốc File đính kèm 
2 Acnotin VN-17100-13, VN-18371-14 0493/2017/XNTT/QLD Tài liệu thông tin thuốc File đính kèm 
3 Giloba VN-10405-10 0434/2017/XNQC/QLD Quảng cáo cho đối tượng công chúng File đính kèm 
4 Giloba VN-10405-10 0435/2017/XNQC/QLD Quảng cáo cho đối tượng công chúng

File đính kèm

5 Livolin-H QLSP-823-14 0486/2017/XNQC/QLD Quảng cáo cho đối tượng công chúng

File đính kèm

6 Normagut QLSP-823-14 0421/2017/XNQC/QLD Quảng cáo cho đối tượng công chúng

File đính kèm