Hồ sơ quảng cáo thuốc 2017

VPDD Janssen-Cilag Limited

VPDD Janssen-Cilag Limited

STT Tên thuốc Số đăng ký thuốc Số giấy xác nhận Loại hình thông tin, quảng cáo thuốc Ghi chú
1 Motilium-M VN-14215-11 0327/2017/XNTT/QLD Tài liệu thông tin thuốc File đính kèm