Cục quản lý Dược với doanh nghiệp

Về việc không buôn bán, sử dụng thuốc nhập lậu, thuốc mạo danh DN nhập khẩu