Thông tin tuyển dụng

Văn bản số 6126/QĐ-HĐTD thông báo danh sách và triệu tập thí sinh đủ điều kiện, tiêu chuẩn tham dự kỳ thi tuyển dụng công chức năm 2022 của Cục Quản lý Dược

Văn bản số 6126/QĐ-HĐTD ngày 13/7/2022 thông báo danh sách và triệu tập thí sinh đủ điều kiện, tiêu chuẩn tham dự kỳ thi tuyển dụng công chức năm 2022 của Cục Quản lý Dược

File đính kèm