Tin chỉ đạo - điều hành

Triển khai liên thông kết nối cơ sở bán lẻ thuốc

Công văn số 10912/QLD-KD ngày 11/6/2018 của Cục Quản lý Dược gửi Giám đốc Sở Y tế các tỉnh Phú Thọ, Vĩnh Phúc và Hưng Yên về việc triển khai liên thông kết nối cơ sở bán lẻ thuốc.

File đính kèm: 1262018_10912_QLD_KD.pdf