Thông tin đấu thầu thuốc

Tổng hợp báo cáo KQTT năm 2020 của các đơn vị báo cáo về Cục Quản lý Dược đến ngày 17/04/2020

1. Tổng hợp báo cáo KQTT năm 2020 của các đơn vị báo cáo đến ngày 17/04/2020 thực hiện theo Thông tư số 11/2016/TT-BYT ngày 11/5/2016.

File đính kèm

2. Tổng hợp báo cáo KQTT năm 2020 của các đơn vị báo cáo đến ngày 17/04/2020 thực hiện theo Thông tư số 15/2019/TT-BYT ngày 11/7/2019.

File đính kèm

 

Bình chọn

Theo bạn, nội dung cung cấp trên Cổng thông tin điện tử Cục quản lý dược:

Xem kết quả

Đăng ký nhận bản tin