Thông tin xử lý vi phạm

Tiếp tục lưu hành, sử dụng trở lại thuốc bột pha tiêm Mezicef, SĐK: VD-16115-11 của Cty CP tập đoàn Merap

 

File đính kèm:3012015_cv_1569_qld_tt.rar