Quản lý mỹ phẩm

Thực hiện công tác kiểm tra, giám sát chất lượng mỹ phẩm

Công văn số 13443/QLD-MP ngày 16/7/2018 của Cục Quản lý Dược gửi Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc thực hiện công tác kiểm tra, giám sát chất lượng mỹ phẩm

File đính kèm:1772018_13443_qld_mp.pdf