Cảnh báo và thu hồi

Công văn thu hồi thuốc Pneumorel (CV 1784)

Công văn số 1784/QLD-CL ngày 15/02/2019 của Cục Quản lý Dược về việc thu hồi thuốc Pneumorel

File đính kèm