Cảnh báo và thu hồi

Thu hồi thuốc Agifamcin 300, số lô 00916, HD 22/3/2019

Công văn số 13232/QLD-CL ngày 11/7/2008 của Cục Quản lý Dược về việc Thu hồi thuốc Agifamcin 300, số lô 00916, HD 22/3/2019

File đính kèm:1272018_13232_qld_cl.pdf