Quản lý mỹ phẩm

Thu hồi mỹ phẩm vi phạm

Công văn số 10374/QLD-MP ngày 06/6/2018 của Cục Quản lý Dược về việc thu hồi toàn bộ các sản phẩm mỹ phẩm do Chi nhánh Công ty TNHH mỹ phẩm Hoa Veietj sản xuất tại địa chỉ: 60/18, tổ 28, khu phố 5, P. Trảng Dài, Tp. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai. Lý do thu hồi: mỹ phẩm lưu thông chưa được cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền cấp số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm.

File đính kèm:862018_10374_qld_mp.pdf