Tóm tắt đặc tính vắc xin

Thông tin mẫu nhãn, tờ hướng dẫn sử dụng của vắc xin được cấp số đăng ký (phần 1)

Thông tin mẫu nhãn, tờ hướng dẫn sử dụng của vắc xin được cấp số đăng ký (phần 1).

Danh sách mẫu nhãn, HDSD 62 vắc xin_Phần 1