Thông báo

thông tin liên quan đến thuốc Capecitabine (biệt dược Xeloda) và thuốc kích thích thụ thể beta tác dụng ngắn trong sản khoa (như Salbutamol)

 Công văn số 3637/QLD-TT ngày 13/03/2014 cung cấp thông tin liên quan đến thuốc Capecitabine (biệt dược: Xeloda) và thuốc kích thích thụ thể beta tác dụng ngắn trong sản khoa (như Salbutamol).

File đính kèm:1092014_thong_tin_thuoc_capecitabine.rar