Thông báo

Thông báo về việc tiếp nhận hồ sơ tại bộ phận một cửa của Cục Quản lý Dược

         Để hỗ trợ doanh nghiệp đẩy nhanh tiến độ sản xuất, kinh doanh sau dịch Covid -19, Văn phòng Cục Quản lý Dược tổ chức tăng cường việc tiếp nhận hồ sơ tại bộ phận một cửa của Cục vào các ngày thứ Bảy trong tuần.
         Quý khách gặp vướng mắc trong quá trình nộp hồ sơ tại bộ phận một cửa, xin liên hệ với Lãnh đạo Văn phòng, sđt: 0866506006 hoặc Lãnh đạo Cục – TS. Tạ Mạnh Hùng, sđt: 0912518854 để được giải quyết.

Cục Quản lý Dược