Thông báo

Thông báo về việc đáp ứng thực hành tốt bảo quản thuốc (GSP) (NIMPE)

Thông báo về việc đáp ứng thực hành tốt bảo quản thuốc (GSP):

- Tên cơ sở: Viện Sốt rét - Ký sinh trùng - Côn trùng Trung ương.
- Địa chỉ: số 245 đường Lương Thế Vinh, phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội.
- Thời điềm thông báo đáp ứng: 04/02/2020.
- Phạm vi hoạt động bảo quản của cơ sở:
+ Thuốc hóa dược bảo quản ở điều kiện thường (Không bao gồm thuốc phải kiểm soát đặc biệt).